תהליך העבודה

1. פגישת הכרות

הכרות אתכם, עם השטח, עם הבית, הרצונות והציפיות. מטרת הפגישה היא הכרות הדדית ותאום ציפיות.

2. גיבוש תכנית רעיונית לגן

לאחר חתימה על הסכם התקשרות אני מתחילה בתהליך התכנון. בהמשך לפגישה הראשונה ועל בסיס נתוני השטח אגבש יחד אתכם את התפיסה העיצובית של הגן: האם זה יהיה גן פראי, עמוס בצמחים, צבעים ומראות או אולי דווקא שקט ומנימליסטי. גן בעל מראה טבעי או אולי פורמאלי. גן צפוף, מוצל ומסתורי או בעל מרחב פתוח... מבטים - מהבית לגן וההיפך. אור וצל, פינות בגן, שבילים ועוד. חלק זה הוא מאוד חשוב ומשמעותי ומהווה תשתית עיצובית ופונקציונאלית להמשך התכנון.

3. הגשת תכנית פיתוח כללית

התכנית תכלול פיתוח נופי, גבהים עקרוניים, בחירת חומרים ומיקום ערוגות, עצים ואלמנטים שונים בגן.

4. הגשת תכניות עבודה מפורטות לביצוע התכנית האדריכלית

התכניות יכללו: תכנית גבהים, תכנית פיתוח,תכנית צמחייה, תכנון השקיה, תכנון תאורת גן וכתב כמויות.

5. הקמת הגינה

אני אלווה את הגינה בכל שלבי ההקמה שלה: הסדרת גבהים, סימון השטח ומיקום שתילים ואלמנטים נוספים בגן.

6. ייעוץ וליווי הגן לאורך השנים

גינה היא דבר דינאמי המשתנה כל העת, מעונה לעונה ומשנה לשנה עם התבגרותו של הגן. הצמיחה, השינוי וההתרחשות הבלתי פוסקת הם החן והיופי של הגינה ולעיתים זה דורש חשיבה או התערבות נוספת. אני אלווה את הגן עם התבגרותו ואשמח תמיד לעזור ולייעץ במידת הצורך.